2016/17 JAGUAR LAND ROVER RETAILER OF THE YEAR
2017-04-20 ~ 2017-04-20
서울 포시즌스 호텔
JAGUAR LAND ROVER KOREA
 
▷ 행사명 : 2016/17 JAGUAR LAND ROVER RETAILER OF THE YEAR
▷ 기간 : 2017년 04월 20일
▷ 장소 : 서울 포시즌스 호텔
▷ 규모 : 약 200명 초청
▷ 주최 : JAGUAR LAND ROVER KOREA
▷ 내용 : 전국 재규어랜드로버 전시장의 SC 초청
             재규어랜드로버 코리아의 2017 /18의 비전 발표/
             2016/17 재규어랜드로버 우수 SC 시상
 
 
 
    1 2 3 4 5