JLR GOLF CLASSIC 2016
2016-09-12 ~ 2016-10-10
사우스케이프 오너스GC/블랙스톤 GC
JLRK (재규어랜드로버 코리아)
 
▷ 행사명 : JLR GOLF CLASSIC 2016
▷ 기   간 : 2016년 9월 12일(월), 9월 26일(월), 10월 10일(월)
▷ 장   소 : 사우스케이프 오너스 GC(경남 남해), 블랙스톤 GC(경기 이천)
▷ 규   모 : 405명 (1차-142명, 2차-125명, 3차-138명)
▷ 주   최 : JLRK (재규어랜드로버 코리아)
▷ 내   용 : 재규어랜드로버 차량 보유고객 초청 골프대회
                (지방-1차, 수도권-2/3차 진행)
 
 
 
    1 2 3 4 5